Icon

Badania wstępne

Icon

Badania okresowe

Icon

Badania kontrolne

Medycyna pracy

Pełen pakiet badań profilaktycznych

W naszej klinice oferujemy kompleksowy zakres usług medycyny pracy. Oferujemy pełen pakiet badań profilaktycznych niezbędnych do podjęcia pracy. Badania okresowe dotyczą osób już zatrudnionych na danym stanowisku i przeprowadzane są przed wygaśnięciem ważności badania wstępnego. Badania kontrolne dotyczą tylko tych pracowników, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni.

Badania wstępne

Badania okresowe

Badania kontrolne

Medycyna pracy

Pełen pakiet badań profilaktycznych

W naszej klinice oferujemy kompleksowy zakres usług medycyny pracy. Oferujemy pełen pakiet badań profilaktycznych niezbędnych do podjęcia pracy. Badania okresowe dotyczą osób już zatrudnionych na danym stanowisku i przeprowadzane są przed wygaśnięciem ważności badania wstępnego. Badania kontrolne dotyczą tylko tych pracowników, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni.

Realizujemy szeroki zakres usług medycyny pracy:

● badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne)
● badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
● badania uczniów
● badania kierowców
● badania operatorów
● badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń
● badania osób posiadających broń i posiadających broń
● badania osób pracujących w warunkach morskich, podwodnych
● badania nurków zawodowych i rekreacyjnych (Międzynarodowe Świadectwo Zdrowia)
● badania marynarzy żeglugi śródlądowej

● badania osób pracujących w warunkach tropikalnych
● badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące
● badania osób ubiegających się o wpis na listę osób kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
● udział lekarza medycyny pracy w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy
● wykonywanie przeglądu i opisu stanowisk pracy
● akcje profilaktyczne (szczepienia ochronne)
● rozpoznanie i ocenę ryzyka zawodowego w środowisku pracy
● prowadzenie poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą
● konsultacje w zakresie informacji o zagrożeniach zdrowia na stanowiskach pracy i sposobów ich ograniczania lub likwidacji

Badania prowadzone przez Pracownię Psychologii Pracy

Kompleksowa opieka dla zakładów pracy

Poproś o ofertę
Icon

Przegląd i opis stanowisk pracy

Icon

Udział w komisji BHP

Icon

Ocena środowiska pracy

Rozpoznawanie czynników szkodliwych i ocenę ryzyka zawodowego w środowisku pracy
Szczepienia grupowe

Profilaktyka zdrowotna

Icon

Grypa

Szczepienia sezonowe
Icon

WZW

Przeciw wirusowemu zapalenia wątroby typu B
Icon

FSME

Szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych
Icon

Tężec

Szczepienia przeciwko tężcowi
Call Now Button